Privacyverklaring

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig met uw gegevens om en behandelen deze conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Loonbedrijf John Mennen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Loonbedrijf John Mennen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Loonbedrijf John Mennen verstrekt. Loonbedrijf John Mennen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

 

Waarom Loonbedrijf John Mennen gegevens nodig heeft

Loonbedrijf John Mennen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Loonbedrijf John Mennen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

Hoe lang Loonbedrijf John Mennen gegevens bewaart

Loonbedrijf John Mennen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Loonbedrijf John Mennen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Loonbedrijf John Mennen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Loonbedrijf John Mennen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@loonbedrijfmennen.nl. Loonbedrijf John Mennen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Loonbedrijf John Mennen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Loonbedrijf John Mennen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loonbedrijf John Mennen op via info@loonbedrijfmennen.nl. www.loonbedrijfmennen.nl is de website van Loonbedrijf John Mennen. Loonbedrijf John Mennen is als volgt te bereiken:

Antoniusstraat 49
5725 AR Asten-Heusden
Tel: 0493 692 372
Email: info@loonbedrijfmennen.nl